Välkommen


Åsätra Mark AB är ett litet företag som utför alla typer av markarbeten. Våra huvudtjänster är inom grävning och schaktning året runt och under vintertid utför vi även snöröjning och sandning. Vi arbetar främst i Åkersberga med omnejd men åtar oss även arbete inom hela norra Stockholm. Våra kunder utgörs till största delen av privatpersoner men vi arbetar även mot företag, vägföreningarar och kommuner.

Tveka inte att kontakta oss för en offert eller för mer information om våra tjänster!

Tjänster


Åsätra Mark AB utför alla typer av
gräv- och schaktningsarbeten bla.

  • Avloppsanläggningar (ej indrän)
  • Dränering
  • Dikning
  • Vägbyggen
  • Markarbeten
  • Husgrunder